2014 | ΑΠΟΡεΙΑ / APOReIA

2014, Αθήνα, studio σχολής χορού Έλενας Βακαλοπούλου
Χορογραφία-Ερμηνεία | Ελισάβετ Πλιακοστάθη, Ευγενία Σιγαλού
Μίξη ήχου | Στέφανος Μπαρμπαλιάς

ΑΠΟΡεΙΑ

ΑΠΟΡεΙΑ

ΑΠΟΡΕιΑ

ΑΠΟΡεΙΑ

ΑΠΟΡεΙΑ

ΑΠΟΡεΙΑ

ΑΠΟΡεΙΑ

ΑΠΟΡεΙΑ